5 Eylül 2015 Cumartesi

Aile Şirketleri İle İlgili İlginç Bilgiler

Günümüz iş dünyasında, çalıştığımız firmalarda, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde ve hatta günlük yaşantımızda birçok aile firmsı örneğiyle karşılaşıyoruz. Bu şirketlerin oldukça ilginç ve kendilerine has bir yapıları bulunmakta.
Büyük birçoğunun kurulma sebebi maddi getiri sağlamak kaydıyla sahip olunan yaşan tarzının sürdürülebilmesini sağlayabilmek. Maddi getiri sağlayarak yaşam tarzını devam ettirebiliyorlarsa amaçlarını yerine getiriyorlar demektir.

Dünyadaki varlığın ve zenginliğin de önemli bir kısmını aile şirketleri yaratmaktadır. Dünyadaki şirketlerin yaklaşık %75’i aile şirketleridir. Ülkemizde ise durum biraz daha farklıdı. Ülkemiz ekonomisinin %95’i aile şirketlerinden oluşmakta. Reel sektörün finansal gücünün ve sermaye yapısının eksikliğini gözönüne aldığımızda bu veri hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde en büyük şirketten en küçük şirkete kadar aile şirketine rastlamak oldukça olağan.A.B.D.’deki aile şirketlerine baktığımızda %40’ı daha ilk 5 yılda yokolmaktadır. İkinci kuşağa kadar ayakta kalabilen şirketlerin oranı %20 olmaktadır. Aile şirketlerinin ancak %3,4’ü üçüncü kuşağa aktarılabilmektedir.
Bu verileri değerlendirdiğimizde ise kurumsallaşmanın aile şirketleri için birinci öncelik ve kuşaklar arası geçişin ise ikinci önemli öncelik olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca uzun ömürlü aile şirketleri de incelendiğinde öne çıkan 3 temel özellik var.
1-Bu şirketlerin karizmatik bir lidere sahip olması.
2-Karizmatik lideri izleyen, onu tamamlayan, eksiklerini gideren birden fazla aile üyesinin varlığı ve aktif olarak işin içinde olması.
3-Aile ile işletmenin birbirlerini koşulsuz ve sürdürülebilir bir biçimde destekliyor olmalarıdır.

Bu 3 özellikten sonra kurumsallaşma kısmını incelemek gerekiyor. Kurumsallaşma patronların yada kurucuların işi tamamen profesyonellere bırakması demek değildir. Tam tersine işin başında olmaları ve diğer çalışanlarla birlikte kollektif bir çalışmanın içinde olmalarıdır. Günlük operasyonel işlerden çıkıp stratejik düzeyde kalınması anlamına gelmektedir. Kurumsallaşmayı sistem haline gelmek olarak incelediğimizde, sadece şirketin sisteemli bir şekilde yürümesi değil, aile ilişkilerinin de bir sistem haline getirilmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder