2 Haziran 2012 Cumartesi

Geleceğe Güvenle İlerlemenin Yolu: Marka Değeri Oluşturmak

Günümüzde global şirketlerin de ulusal şirketlerin de hedefi marka olabilmek. Marka olmak da marka değeri oluşturabilmekten geçiyor. Dolayısıyla marka değeri de şirketlerin en önemli varlığı haline geliyor.
Marka değerini artırabilmek için kullanılan birçok yöntem ve strateji bulunmakta. Bu stratejileri gerçekten hakkıyla uygulayan global ve ulusal şirketler marka değerlerini her geçen gün artırarak geleceğe güvenilir adımlarla ilerlemektedirler.
Marka değeri artırmanın önemli kurallarından bir tanesi yenilikçi ve inovatif olmaktan geçiyor. Daha önce yapılmayanı yapmak yani başımıza icat çıkararak ilerleyen firmalar marka değerlerini artırıyorlar. Arge’ye yatırım yapmak, yeni teknoloji ve altyapıları kullanmak ve periyodik olarak yeni ürünler geliştirip bunların pazarda tutundurulmasını sağlamak bu kuralın bir parçası.
Müşterinin her zaman yakınında olup ona yönelik hizmet ve çözümler geliştirmek de marka değeri artırmak için önemli bir kural halini almış durum. Burada tabi müşteri ile temasın olduğu her yerde global firmaların uyguladığı ve ulusal firmaların yeni yeni uygulamaya başladığı 360 derece marka iletişim faaliyetlerinin uygulanması başarı anahtarlarından biridir. Müşteri memnuniyetinin sürekli olarak ölçülmesi ve ona göre marka iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi oldukça faydalı olacaktır.
Marka değerini artıran bir etmen de sorumluluk sahibi, güvenilir bir marka imajına sahip olmak. Bunun için de çevreye duyarlı, toplumun gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek gerekmekte. Kültür ve sanata destek olmak da marka imajına büyük katkı sağlamakta.
Marka değerini direkt olarak etkileyen bir başka faktör de hızlı büyüme sağlamak. Bulundukları pazardan daha fazla büyüyebilecek olan şirketler kamuoyunun dikkatini çekip rakiplerinden ayrışarak marka değerlerini kolaylıkla artırıyorlar.
Marka değerinin artmasına yol açan bir nokta da markanın kendini farklı bir yere konumlandırarak topluma yakın ve ulaşılabilir olma mesajını net olarak verebilmesidir. Burada yeniliğe açık olma, dijital medya ve internet teknolojilerini aktif olarak kullanabilme ulaşması kolay bir marka olma konusunda tüketicilerine doğru bir mesaj verebilmek başarının anahtarı olarak gözükmekte.
Genel olarak marka değeri kavramını göz önüne aldığımızda markaların kazandığı itibar ve onlara olan güven ortaya çıkmakta. Tüketicinin kafasında yarattığı kalite algısı ve bu kalitenin standart halde olması yine markaların tercih edilme sebeplerinden biridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder