24 Temmuz 2012 Salı

Ürün Yerleştirme

Markalar her zaman hedef kitlelerine mesajlarını iletmekle zorunludurlar. Ve bu mesajların da algılanması gerekir. Eğer mesaj iletilmez ise markalar için unutulma, tercih edilmeme ve yok olma tehlikesi ortaya çıkacaktır.
Hepimizin bildiği gibi mesajları tüketiciye yada hedef kitleye ulaştırmanın farklı birçok yöntemi vardır. Reklam, halkla ilişkiler, sosyal medya yada doğrudan pazarlama. Bunun bir başka yolu da ürün yerleştirmedir. Dolayısıyla ürün yerleştirme için de bir mecraya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu mecralar televizyon, sinema olabilir.
Ürün yerleştirme nedir diye düşünrsek, bir firmanın üretmiş olduğu ürünleri yada markasını bir sanatsal eser içine marka adına olumlu bir izlenim yaratabilmek hedefiyle yerleştirmektir. Reklamlarda yapıldığı gibi, yerleştirilen araca bir bedel ödenmesi gerekir.
Ürün yerleştirmede çok önemli bir konu doğal olmak ve doğal görünmektir. Buna örnek olarak televizyon dizilerinde ailece yenilen bir yemekte bir kola şişesinin sofrada olması ile gerçekleştirilen ürün yerleştirmedir. Burada kolanın markası gözükmekte.
Ürün yerleştirmede bir başka nokta da markanın doğru kullanılıp kullandılmadığını tüketiciye gösterebilme şansına sahip olmaktır. Marka hatırlanması ve tanınma oranını da artırdığı bir gerçektir.Reklamlarla kıyaslamak gerekirse maliyet olarak çok ciddi avantajlar meydana getirir. Özellikle TV’de zapping gibi kaçışlara fırsat vermeyerek önemli bir avantaj sağlar.
Ürün yerleştirmenin pozitif olmayan bir özelliğini düşünürsek o da aşırıya kaçılmasıdır. Bazı izleyiciler bu faaliyetlerden rahatsız olabilirler. Bunu engellemek için ürün yerleştirme faaliyeti doğal ve aşırıya kaçılmadan yapılmalıdır.
Gelecekte ise ürün yerleştirmenin önemi artacağı için reklam ajansları ve halkla ilişkiler üzerine çalışan firmalarda ürün yerleştirme birimleri kurulması muhtemeldir.
Ürün yerleştirme faaliyetleri reklamverenleri büyük finansal kazanımları getirmekle beraber markalara ters etki yapıp kolayca zarar görmelerine de sebep olabilir. Burada fazla göze çarpan ürün yerleştirmelerinden uzak durmak ve tüketiciyle marka arasında her zaman samimi bir duygusal bağ kurmak esastır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder