28 Nisan 2012 Cumartesi

İhtiyaçları Yaratabilmek: Organizasyonunuzda İnovasyonu ve Yenilikçiliği Sistematik Hale Getirebilmek


Günümüz pazarlama dünyasında ihtiyaçları görebilmek yeterli olmamakta. Artık girişimciler ve pazarlamacılar ihtiyaçları yaratmaktadırlar. Tüketicilerin o ürünlere dair başta bir ihtiyacı olmasa da kullanılan pazarlama metodlarıyla ile ihtiyaç yaratılmakta.

Teknolojk imkanların artması ve internet kullanımının her geçen gün artmasıyla birlikte fikir bolluğunda olan bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla artık başarı, bu kodar çok fikir ve çözümün olduğu bu ortamda bu fırsatlar denizinden akıllıca faydalanmaktan geçiyor. Yeni bir ürünü ilk piyasaya süren olmaktansa, o ürünü en fazla kar getirici pazar potansiyelini ortaya çıkaracak hale getirebilmek önem kazanmakta. Bu Pazar potansiyelinin ortaya çıkması o ürünün yada fikrin asıl anlamının sezilmesi demektir. Bu da ancak şirketlerin sistematik olarak çalışmalarıyla olur.

Firmaların sistematik olarak inovatif fikirler oluşturup geliştirebilmesi yaratılacak olan atmosferle ilgilidir. Bu ortamların huzurlu ve rahat olmaları gerekmektedir. Yaratıcı fikirler stres altındayken değil tam tersine rahat ve eğlenceli ortamlarda oluşur.


Ülkemizde Arge merkezi olan şirketlere baktığımızda ise bunun tam tersi ortamlar bulunmakta. Genellikle kaos, insanların üzerinde olması gerekenden daha fazla iş yükü ve insiyatif kullandırmama problemleri bulunmakta. Dolayısıyla bu ortamlardan maalesef gerçekten yaratıcı ve kar getirici proje ve ürünler çıkmamakta.

Yeni ve çığır açıcı fikirler geliştirebilmek için çalışılan ortam çok önemlidir. Ortamın ve şirketin çalışanlara inanılmaz deneyimler sunmalıdır. Bu deneyimler ve çalışılan eğlenceli ortamlarla birlikte çalışanlar yeni teknolojiler ortaya çıkarabilecek fikirler bulacaklardır.

Sonuç olarak inovatif fikirlerin ortaya çıkarılabileceği ortamları yaratabilmek önemli bir kazanç kaynağıdır. Şirketler ihtiyaçları ancak bu tarz yaratıcı fikirlerin geliştirilebileceği ortamlarda yaratabilmektedirler.

24 Nisan 2012 Salı

Fason Üreticilikten Global Marka Olunabilir.


Ülkemizde birçok firma global markaların üretimini başarı ile gerçekleştirmekte. Global markalar da bugün bizim üreticilerimizden gayet memnunlar. Özellikle tekstil sektöründe gerçekten başarılı olan global markaların tedarikçileri bulunmakta.

Bu üreticilerin uzun vadede ayakta kalabilmeleri, ülkemize daha fazla katma değer yaratabilmeleri gerekmektedir. Bunun da yolu global marka olmaktan geçmektedir. Hepimizin bildiği gibi marka olunca ürününüzü pazarda daha yüksek fiyattan satarak daha yüksek kar elde edebilme şansı bulunmaktadır.

Fason üreticilikten global marka olunabilir. Bunun dünyada birçok örneği bulunmaktadır. Burada verilmesi gereken ilk karar marka olma kararıdır. Uzun dönemli fayda getirecek, sürdürülebilirliği sağlayacak, fiziksel varlığı olmayan değerler oluşturabilmek gerekmekte. Marka olabilmenin şartlarından biri de fark yaratabilmektir. Fark yaratmak da inovatif düşünce ile gerçekleşir. İnovatif düşüncenin de sürekli hale geleceği bir sistemi yaratabilmek marka olabilmenin gerçeklerinden biridir. Yani insan kaynağının sürekli olarak yeni ve yaratıcı fikirler üretebileceği bir çalışma ortamı tasarlayabilmek. Yaratıcı fikir ve düşünceler de ancak stresin ve baskının olmadığı rahat ortamlarda meydana çıkar.

Global marka olmak için bir diğer gereklilik de global düşünebilme becerisi kazanabilmek. Organizasyonları ve operasyonları bu düşünceye göre kurup, şekillendirmek gerekmekte. İnsan kaynağını da bu düşünceye göre seçip şekillendirmek gerekli. Uluslar arası çalışanlara sahip olmak ve önemli yeteneklerin firmaya kazandırılması için gereken ortamın oluşturulması.

Son tüketici genellikle fason üreticileri tanımamaktadır. Marka yolculuğuna çıkıldığında tüketicinin firmadan ve markadan haberdar olması gerekir. Burada pazarlama iletişimine son derece önem verilmesi gerekmekte. Marka hikayesinin ve iddianın net olarak tüketiciye aktarılması gerekmekte.

Global marka olma yolunda bir diğer önemli adım da firmanın hedef kitlesini net bir biçimde tanımlaması. Sonrasında geliştireceği stratejiyi bu hedef kitlenin ihtiyaçlarıyla örtüştürmesi. Stratejiyi belirledikten sonra da markanın iddiasını net bir şekilde iletmesi gerekmektedir.

Global bir marka olmanın en önemli ve son noktası ise değişimi sürekli hale getirebilme becerisi kazanmaktır. Şirketin kurumsal kültürüne değişimin işlemesi gerekmekte. En önemli değişimin markasız olan fason üreticilikten global marka olma yoluna gidebilmek olduğu unutulmamalıdır. Zorlu ve uzun vadeli bir süreçtir.

Sonuç olarak fason üreticilikten global bir marka olunabilir. Bunun için yetenekli iş gücünün yönetimi, inovatif düşünebilme becerisi kazanabilme, risk alabilme, değişimi yönetebilme gibi süreçlerin başarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

21 Nisan 2012 Cumartesi

Neden Markalara Yüksek Bedel Ödüyoruz 2?

3. Marka Sadakati Yaratabilmek: Sadakat, alınıp satılabilen bir markaya değer biçmede önemli bir kriterdir. Sadık bir müşteri kitlesi olmayan markalar aslında savunmasız durumdadırlar. Gelecekte yaşayacakları her zaman şüphelidir. Bir işletme için ise eldeki müşterileri korumak, yenileri kazanmaktan her zaman daha ucuzdur. Mevcut müşterilerin sadık olması, rakipler için önemli bir giriş bariyeridir. Müşterilerin sadakatlerini değiştirmeye ikna etmek genelde maliyetlidir. Güçlü markalar yaratmada sadakat segemntasyonu çok önemlidir. Bir pazarda genellikle aşağıdaki şekilde müşteri grupları bulunmaktadır.
*Müşteri olmayanlar
*Fiyatçılar: Satınalma kararlarını fiyat endeksli olarak verenler
*Pasif Sadıklar: Bir sebep yada fayda aramadan alışkanlıktan dolayı alanlar.
*Sınırdakiler: İki yada daha fazla marka arasında kayıtsız kalanlar
*Bağlılar
Bu müşteri sadakat gruplarına göre markaların yapması gereken sadakat profilini geliştirmektir. En önemli nokta bağlıların ve sınırdakilerin markaya olan bağlarını güçlendirmektir. Pasif sadıklar genelde ihmal edilirler. Bu grup ise marka kimlik yapılandırması ile ilgilenmez. Marka değiştirme kararı vermelerine sebep olacak şey ürünün stokta olmaması yada lokasyon olarak yeterince yerde bulunmaması olabilir. Pazarlama karması konusu kapsamında değerlendirilmelidir.
Sadakati artırmak için ise tüketicinin markayla olan ilişkisini geliştirip güçlendirmek gerekir. Buna örnek olarak müşteri klüpleri ve sık alım programları verilebilir.
Müşteri klüpleri, markaların müşterilerini gerçekten önemsediğinin çok önemli bir kanıtıdır. Ve sadakat seviyesini ciddi şekilde artırır. Bu tarz organizasyonlarla marka müşterilerle arasında bir ilişki paylaşma deneyimi sağlayabilir.
4. Marka Çağrışımları: Tüketicinin markayla yaptıkları çağrışımlar marka yaratmada önemli bir hal almıştır.

Marka çağrışımları, markanın müşterinin zihninde ne anlama gelmesini istediği ile ilgili mesajlar vermektedir.
Marka çağrışımları yaratmada en önemli konu ürünün özelliklerine ve smout fonksiyonel faydalarına odaklanmak yerine duygusal ve kişisel faydalar yaratabilme konusuna odaklanmalıdır.
Marka çağrışımları marka kimliği tarafından yönlendirildiği için marka kimliğini doğru ve etkin bir şekilde yaratabilmek ve bunu doğru bir şekilde uygulayabilmek esastır.