11 Haziran 2012 Pazartesi

Satış =Problem Çözmektir.

Bugünün rekabet ortamında işletmelerin ürünü geliştirip bekleme dönemi sona ermiştir. Satışları artırabilmek ve ürünü tanıtabilmek için müşteriyi yakından izlemek gerekmekte.
Kıran kırana bir rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında pazarın ve müşterilerin sorunlarına odaklanmak gerekli. Bu sorunlara çözüm bulabilenler ayakta kalacaklardır. Onun için de müşterilerle ve sahayla yakın ilişkiler kuran firmalar bu problemleri net bir şekilde tespit edip analiz etme fırsatını bulacaklardır.
Artık markalar kendi beklentilerine göre iyi dedikleri ürünleri tasarlayıp daha sonra müşterilerden talep gelmesini beklemeleri uygulanamaz bir düşünce haline gelmiştir. Talebi yaratabilmek için mevcut pazarların detaylı analizini yapmak gerekmektedir.
Talebi yaratabilmenin en önemli koşulu pazara müşterinin gözünden bakabilme becerisi kazanmaktır. Müşteri ihtiyaçlarının ve problemlerinin en doğru şekilde tespit edilmesi müşterilerle yakın ilişkiler kurarak gerçekleşir.
Talebi yaratabilmenin bir diğer yolu da farklı ve inovatif ürünler tasarlayabilme yetisi kazanabilmektir. Burada Apple’ın nasıl kendi kendine talebi yaratabildiğini ve ürünlerine duyulan fanatiklik düzeyinde bağlılığı örnek olarak gösterebiliriz. Apple’ın çekici ürün yaratabilme becerisinin üst düzey olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz.
Bugün pazarda başarısız olan şirket ve markaları incelediğimizde ise bu şirketlerin müşterileri ile yeteri derecede ilgilenmedikleri ortaya çıkıyor. Müşterilerinin beklentilerini anlayamayan ve bunlara yönelik fikirler geliştiremeyen firmaların pazar paylarını kaybedecekleri, beklentileri karşılayan ve müşteri problemlerine çözüm bulan firmaların ise bu pastadan pay kapacakları aşikar.

Günümüz dünyasında müşterilerini daha iyi anlayan ve daha sağlıklı iletişim kuran, problemlere çözüm bulan ve farklı ürünler  geliştiren firmalar ayakta kalacaklardır. Talebi yaratabilmenin yolu ise bütün bunları tam olarak yapabilmekten geçiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder